اخبار سلامت مقالات پزشکی

روش ارزیابی فعالیت باکتری کشی/ قارچ کشی IMC ORGA

روش ارزیابی فعالیت باکتری کشی/ قارچ کشی IMC GREEN

روش ارزیابی فعالیت باکتری کشی/ قارچ کشی IMC ORGA

روش ارزیابی فعالیت باکتری کشی/ قارچ کشی فرآورده به روش رقیق سازی – خنثی سازی:

۱ سی سی از مخلوط سوسپانسیون آزمون باکتریابی با سویه های مرجع استافیلوکوکوس ائورس ، اشریشیا کلی، سودوموناس انرزینوزا، انترکوهوس هیرا و باسینوس سرئوس و ۱سی سی سوسپانیون آزمون قارچ با سویه مرجع کاندیدا آلبیکنس برای آزمون ها استفاده نمودیم. به سوسینانسیون باکتری و قارچ ۱ سی سی از ماده مداخله گر آلبومین گاوی را تلقیح نمودیم. پس از گذشت مدت زمان ۲ دقیقه ، در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد ۸ سی سی از محلول فرآورده را به مخلوط تلقیح نمودیم و سپس ۸ سی سی محلول خنثی سازی(پلی سوربات ۸۰ + تیو سولفات سدیم ، لیستن) را به همراه ۱ سی سی آب مقطر اضافه کردیم.

پس از خنثی سازی محتویات لوله ها را به مدت زمان های تماس ۱ دقیقه و ۱۵ دقیقه قرار می دهیم و پس از مدت پایان زمان های مذکور ۱ سی سی از محلول را برداشته و به روش کشت پور پلیت بر روی محیط کشت TSA برای باکتری ها در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و برای قارچ ها در محیط کشت SDA در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری نمودیم. پس از پایان گرمخانه گذاری کلونی های رشد کرده روی هر پلیت را شمارش نموده و داده های به دست آمده را مطابق فرمول های مطرح شده در استاندارد، محاسبه کردیم.
که نتایج حاصل از آن در جداول نتایج آزمون ارائه شده است.
TSA محیط کشت تریپتون سوی آگار ، دمای ۳۷ درجه سانتیگراد
محیط کشت سابرو دکستروز آگار، دمای ۲۰ درجه سانتیگراد :SDA

کنترل شرایط آزمون A – صحه گذاری شرایط آزمون انتخاب شده با تایید عدم وجود هر گونه اثر کشندگی در شرایط آزمون:
۱ سی سی از ماده مداخله گر را با ۱ سی سی از سوسپانسیون باکتری مخلوط کرده و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ دقیقه قرار میدهیم. سپس ۸ سی سی از محلول فرآورده را به آن افزوده و به مدت زمان ۲ دقیقه در تماس قرار میدهیم و بلافاصله از محلول ۱ سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت TSA تلقیح کرده و در دمای ۳۷ درجه به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری کردیم. رشد باکتری ها را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

به همین ترتیب ۱ سی سی از ماده مداخله گر را با ۱ سی سی از سوسپانسیون قارچ مخلوط کرده و در دمای ۲۰درجه سانتیگراد به مدت ۲ دقیقه قرار می دهیم سپس ۸ سی سی از محلول فرآورده را به آن افزوده و به مدت زمان ۲ دقیقه در تماس قرار می دهیم و بلافاصله از محلول ۱ سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت SDA تلقیح کرده و در دمای ۲۰ درجه به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری کردیم . رشد قارچ را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

کنترل خنثی کننده B -تصدیق عدم وجود سمیت خنثی کننده:

۸ سی سی از محلول خنثی کننده را با ۱ سی سی آب مقطر در لوله ریخته سپس به آن ۱ سی سی از سوسپانسیون باکتری افزوده و لوله را در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه قرار دادیم. در پایان تماس از مخلوط بدست آمده ۱ سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت TSA تلقیح کرده و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری نمودیم. رشد باکتری را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

۸ سی سی از محلول خنثی کننده را با ۱ سی سی آب مقطر در لولهد ریخته سپس به آن ۱ سی سی از سوسپانسیون قارچ افزوده و لوله را در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه قرار دادیم در پایان تماس از مخلوط بدست آمده ۱ سی سی برداشته و به روش کشت پورپلیت در محیط های کشت SDA تلقیح کرده و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری نمودیم. رشد قارچ را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد. 

صحه گذاری روش c- صحه گذاری روش رقیق سازی – خنثی سازی :

۱ سی سی از ماده مداخله گر آلبومین گاوی را به ۱ سی سی محلول رقیق کننده (تریپتون سدیم کلرید) افزوده و با ۸ سی سی از محلول فرآورده تلقیح نمودیم. سپس محتویات لوله را در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه قرار دادیم. پس از گذشت مدت زمان ۱ دقیقه ، ۱ سی سی از سوسپانسیون باکتری را به لوله افزوده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه قرار میدهیم.

سپس ۱ سی سی از محلول را برداشته و به روش کشت پور پلیت بر روی پلیت های TSA تلقیح نموده و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری کردیم. رشد باکتری را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوه قابل قبول استاندارد می باشد.

۱ سی سی از ماده مداخله گر آلبومین گاوی را به ۱ سی سی محلول رقیق کننده (تریپتون سدیم کلرید) افزوده و با ۸ سی سی از محلول فرآورده تلقیح نمودیم. سپس محنویات لوله را به وسیله ورتکس کاملا مخلوط نموده و ۸ سی سی محلول خنثی کننده به آن اضافه کرده و محتویات لوله را در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه قرار دادیم. پس از مدت زمان ۱ دقیقه ،۱ سی سی از سوسپانسیون قارچ را به لوله افزوده و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰ درجه قرار میدهیم.

سپس ۱ سی سی از محلول را برداشته و به روش کشت پور پلیت های SAD تلقیح نموده و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری کردیم. رشد قارچ را مشاهده نموده و پس از شمارش در محدوده قابل قبول استاندارد می باشد.

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
برند:
ALL
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • Custom attributes
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the compare bar
مقایسه
لیست علاقه مندی ها 0